herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Zezwolenie na prowadzenie robót w pasie drogi gminnej lub umieszczenie urządzeń infrastruktury niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami

Drogownictwo