herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Oświadczenie o łącznej powierzchni użytków rolniczych wchodzących w skład gospodarstwa rodzinnego

Mienie gminne i nieruchomości