herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Przekazywanie nieruchomości do korzystania, w tym w dzierżawę lub najem

Mienie gminne i nieruchomości