herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Zamiana gruntów Gminy na grunty stanowiące własność prywatną lub darowizna nieruchomości prywatnej na rzecz Gminy

Mienie gminne i nieruchomości