herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Wydanie zaświadczenia do zawarcia małżeństwa przed duchownym ze skutkami w prawie polskim

Urząd Stanu Cywilnego