herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Wydawanie zaświadczenia stwierdzającego brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa (przed duchownym)

Urząd Stanu Cywilnego