herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Wpisanie do Stałego Rejestru Wyborców Gminy Bierzwnik wyborcy, na jego wniosek

Urząd Stanu Cywilnego