herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Wydawanie zaświadczeń o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą

Urząd Stanu Cywilnego