herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia związku małżeńskiego za granicą

Urząd Stanu Cywilnego