herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Skrócenie terminu na zawarcie związku małżeńskiego

Urząd Stanu Cywilnego