herbeBOI - Gmina Bierzwnik

Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko, w przypadku wniosku o ustalenie zakresu raportu

Ochrona środowiska