Logo BIP
Herb
Elektroniczne Biuro Obsługi Interesanta
Gmina Bierzwnik

e-Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami

Wypełnij formularz

A. ORGAN WŁAŚCIWY, DO KTÓREGO NALEŻY ZŁOŻYĆ DEKLARACJĘ

Wójt Gminy Bierzwnik
ul. Kopernika 2,
73-240 Bierzwik

B. OBOWIĄZEK ZŁOŻENIA DEKLARACJIC. SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

D. DANE SKŁADAJĄCY DEKLARACJĘ

RODZAJ SKŁADAJĄCEGO

ADRES SIEDZIBY/ADRES ZAMIESZKANIA

E. ADRES NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓREJ POWSTAJĄ ODPADY KOMUNALNE

Obliczenie wysokości miesięcznej opłaty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zarządu wspólnoty lub zarządcy nieruchomości

Instrukcja postępowania

  1. Wypełnij swoje dane oraz dane nieruchomości, na której powstają odpady w formularzu powyżej. Pamiętaj, że zadeklarowanie selektywnej zbórki odpadów spowoduje obniżenie kosztów. Wybierz rodzaj nieruchommości i wypełnij odpowiednie pola. Po kliknięciu guzika wylicz system automatycznie wyliczy kwotę opłaty.
  2. Jeśli chcesz dostarczyć deklarację osobiście do urzędu lub wysłać ją tradycyjną pocztą naciśnij na guzik Generuj plik PDF. Zapisz plik w postaci PDF a następnie go wydrukuj. Otrzymasz gotową deklarację z wypisanymy danymi oraz wyliczoną stawką za wywóz opadów.
  3. Jeśli chcesz skorzystać z elektronicznej formy przekazania deklaracji do urzędu postępuj zgodnie z punktami poniżej:
    1. Klinij guzik Wyślij deklarację przez ePUAP
    2. Po zalogowaniu się i przejściu do formularza Twoja deklaracja zostanie automatycznie załączona
    3. Podpisz formularz profilem zaufanym ePUAP lub podpisem kwalifikowanym i wyślij do urzędu